"Gebrüder Bing Nürnberg" — "Brothers Bing Nuremberg"

Gebrüder Bing, Nürnberg. Made in Germany. 1908.

Gebrüder Bing, Nürnberg. Made in Germany. 1908.

Gebrüder Bing, Nürnberg. UHU. 1905.

Gebrüder Bing, Nürnberg. UHU. 1905.

UHU 1905. Na ovome fenjeru plamenik, staklo, čep za petrolej, dno fenjera nisu orginalni. Ti su dijelovi pri restauraciji prerađeni ili nadomješteni, ali svejedno fenjer izgleda super :)

UHU 1905. Na ovome fenjeru plamenik, staklo, čep za petrolej, dno fenjera nisu orginalni. Ti su dijelovi pri restauraciji prerađeni ili nadomješteni, ali svejedno fenjer izgleda super :)