Fotografija za usporedbu veličine. Luna No101 je desno. Proizvodnja ovih malih fenjera trajala je od pedesetih godina do kraja proizvodnje fenjera u tvornici Kordun.

Fotografija za usporedbu veličine. Luna No101 je desno. Proizvodnja ovih malih fenjera trajala je od pedesetih godina do kraja proizvodnje fenjera u tvornici Kordun.

Veličina fenjera je 20 centimetara, širina dna tanka za gorivo je 9.8 centimetara. Na poleđini tanka za gorivo je logo firme Luna „LU(nasmijani mjesec)NA“. S prednje strane, lijevo od čepa za tank petroleja, piše KARLOVAC, a desno piše YOUGOSLAVIE. Na vrhu dimnjaka može se naći natpis: TVORNICA-KORDUN-No-101. Staklo je bez oznaka. Širina fitilja za model No 101 je 8 milimetara. Napunjen fenjer može svijetliti više od 15 sati, a daje svjetlost kao 3 upaljene svijeće.

LUNA KARLOVAC No101 kopija je njemačkog fenjera Feuerhand No175. koji se počeo proizvoditi 1933. godine. U tvornici Kordun ovaj model se proizvodio od početka pedesetih godina. Kako se pogon tvornice s godinama transformirao i mijenjao lokacije, tako postoje i manje promjene u završnoj izradi ovog modela No101. Te manje razlike vidljive su na fotografijama, a uglavnom su to izgled čepa za tank petroleja, dimnjak sa 10 rupa ili bez njih. Također ima i proizvodnih serija koje su imale dimnjak bez natpisa „TVORNICA-KORDUN-No-101“. Tu je i razlika u plameniku i u dužini žica koje pridržavaju i štite staklo.