Modeli LUNA KARLOVAC No.99. su visoki 30 centimetara. Rađeni su po uzoru na američki model Dietz "Junior". Proizvodili su se od 1946. do 1966. godine. Informacija o godinama proizvodnje nije 100% provjerena. Na temelju dosadašnjih istraživanja pretpostavlja se da je istinita.

Napunjen fenjer s petrolejem mogao je svijetliti više od 20 sati, a davao je svjetla kao 5 do 7 upaljenih svijeća. Fitilj mu je širok 15 milimetara i tri ovakva fenjera mogla su potpuno osvijetliti prostoriju. Na tijelu, kao i na staklu, ima natpise i logo (vidljivo na fotografijama). 

Za razliku od lampi, koje su se uglavnom koristile u zatvorenim prostorijama, fenjeri su otporni na strujanje vjetra i mogli su se koristiti kako u zatvorenom prostoru tako i u vanjskim noćnim aktivnostima bez obzira na kišu i vjetar. 

Dva modela No 99. s njemačkim modelom Frowo 75. u sredini.